18 472 38 24
 biuro@mosirkrynica.pl
 dołącz na Facebooku

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021

gus

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami naszej gminy, którzy nie spisali się samodzielnie od 4 maja br. kontaktują się rachmistrze, którzy mogą dzwonić z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

W trakcie realizacji prac spisowych rachmistrzowie nie zapytają o majątek, numer konta, dane logowania do bankowości internetowej czy wysokość zarobków, nie będą również mierzyć powierzchni mieszkania ani domu.

Tożsamość rachmistrza spisowego można zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza" dostępnej na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w pok. Nr 16 lub pod nr tel. 18 472 55 17.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.