MOSiR w Krynicy – Zdroju

CALL NOW: +12345 67879

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 9 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546 sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.


UWAGA!!!

INFORMUJEMY, ŻE

Lodowisko w Tyliczu i na Czarnym Potoku czynne do 28.02.2021 r

ŚLIZGAWKI W HALI LODOWEJ ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

SIŁOWNIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

 


 

MOSiR w Krynicy-Zdroju

MOSIR jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, powołaną do życia Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr LII/357/06 z dnia 21 września 2006 r., zarządza majątkiem gminnym w skład którego wchodzą:

 • hala lodowa wraz z wypożyczalnią łyżew przy ul. Park Sportowy 5
 • korty tenisowe przy ul. Park Sportowy 5
 • stadion piłkarski przy ul. Park Sportowy 5
 • kompleks sportowo-rekreacyjny Czarny Potok
 • kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mochnaczce Wyżnej
 • stadion piłkarski i lodowisko w Tyliczu przy ul. Sportowej
 • boiska sportowe w Bereście i Muszynce
 • obiekty starego toru saneczkowego

Biura MOSiR mieszczą się na 3 piętrze hali lodowej.

MOSiR w Krynicy-Zdroju prowadzi szkolenie drużyn młodzieżowych, oraz pomaga KS KTH przy organizacji meczy hokejowych, ponadto organizuje ślizgawki ogólnie dostępne w okresie od lipca danego roku do kwietnia następnego, organizuje zamknięte imprezy sportowo-rekreacyjne dla instytucji i zakładów pracy, obsługuje obozy sportowe dla dzieci i młodzieży w sezonie letnim i w okresie ferii zimowych.

W hali lodowej MOSiR trenują dzieci zrzeszone w klubach:

 • Klub Hokejowy KTH KM Krynica-Zdrój
 • Klub Hokejowy MKHL Krynica-Zdrój
 • Stowarzyszenie Infinitas Sekcja KH KTH
 • Klub Łyżwiarstwa Figurowego KŁF „Biellmann”
 • Formacja Taneczna FunnkyDolls.

MOSiR organizuje także otwarte imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie letnim /turnieje piłkarskie, turnieje tenisowe, wyścigi kolarskie/, oraz współdziała z klubami i jednostkami Samorządu Terytorialnego działającymi na terenie Krynicy-Zdroju, przy organizacji imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnych.
MOSIR przeprowadza turnieje sportowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej.
Na terenie hali lodowej jest czynna profesjonalna siłownia.

 

Ważne Wydarzenia

 


 

 

badania

UWAGA: DARMOWE BADANIE POSTAWY CIAŁA DNIA 18.09 godz. 16.00 sala VIP, MOSiR

 

 

 

Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne

 • Tor Narciarstwa Biegowego
 • Ślizgawki
 • Formacja Taneczna Funky Dolls
 • Fitness
 • Siłownia
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Dołącz do Nas !